Πέμπτη, 23 Ιουνίου 2011

Τελικά ήρθες
ένα απόγευμα
έβηξες διακριτικά
και άρχισες...