Δευτέρα, 30 Νοεμβρίου 2009

The Origin of Love [Η προέλευση της αγάπης]
σόου διζ ίζ δε στόρι οφ λάβ.

Σάββατο, 21 Νοεμβρίου 2009

And your beauty is as pure as tears

Τετάρτη, 4 Νοεμβρίου 2009

όχι, τα πιο όμορφά μου δεν μπορεί να'ναι σκάρτα

όμως, το παιχνίδι το'χασα...